ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ราคาประหยัด หมึกฟรี ,อะไหล่ฟรี (เครื่องนำเข้า) เริ่มต้นค่าเช่าเดือนละ 3,xxx บาท คิดมิเตอร์ตามจริง คิดมิเตอร์ขาว-ดำ แผ่นละ 75 สต. สีคิดมิเตอร์ แผ่นละ 3.50 บาท ระบบ Network. (COPY/PRINT/SCAN) รับประกันงานถ่ายรึพริ้น สีไม่มีเพี้ยน