2

บริษัท พี.เค เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พี.เค เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-51011-35-5

เลขที่ 219/86 หมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย 1 หมู่ 6 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี  11110

P.K Technology Supply And Service Co.Ltd.,

219/86 Moo.6 Bangpai-Nongpraongay Rd. Tambol

Bangrakpatthana , Amphur

Bangbuathong Nonthaburi   11110, Thailand

TEL.  0-2194-5123 ,0-2194-5114 , 08-5983-8852 , 08-6334-1908 ,

08-3097-8957

FAX :   0-2194-5114    , 0-2191-6828

E-Mail :     pktechno@hotmail.com

Website : www.pktechno2008.com

image002