การชำระเงิน

k1

 

COMPANY BANK ACCOUNT NO.

ธนาคาร : กสิกรไทย :   KASIKORNBANK

ชื่อบัญชี :   บจก.พี.เค เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส   : P.K Technology Supply And Service Co.Ltd.,

สาขา    : โลตัส วัดลาดปลาดุก : Lotus Watrardpraduk

                 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์        :   Savings

   บัญชีเลขที่ :          573 – 2- 00847 – 2

                          ประเภทบัญชี :  กระแสรายวัน    :   Current

   บัญชีเลขที่ :          573 – 1- 00020 – 6

หมายเหตุ : กรุณา FAX PAY SLIP ที่เบอร์แฟ็กซ์   0-2194-5114 เมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ